DOUBLE espresso “ชงเข้ม ให้คุณ ทุกเช้า” วันที่ 7 ต.ค. 64 พบกับ สต๊อกน้ำมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 กดดันราคาน้ำมันดิบร่วงแรง …