DOUBLE espresso “ชงเข้ม ให้คุณ ทุกเช้า” วันที่ 31 ส.ค. 64 พบกับ MSCI Rebalance มีผลบังคับวันนี้จะกระทบ Set Index แค่ไหน Top …