DOUBLE espresso “ชงเข้ม ให้คุณ ทุกเช้า” วันที่ 6 ต.ค. 64 พบกับ น้ำมันดิบยังพุ่งต่อ แต่ปัจจัยบวกยังเป็นเรื่องเดิม Top pick: MAJOR …