DOUBLE espresso “ชงเข้ม ให้คุณ ทุกเช้า” วันที่ 17 ธ.ค. 64 พบกับ ท้ายตลาดอาจผันผวนจาก FTSE Rebalance โดยจะใช้ราคาปิดวันนี้ …