DOUBLE espresso “ชงเข้ม ให้คุณ ทุกเช้า” วันที่ 21 พ.ค. 64 พบกับ FTSE Rebalance ประกาศผลเย็นนี้หุ้นตัวใหนจะเป็นตัวเต็งเข้าคำนวณ …