บินไปเลโอเวอร์รอลนี้ที่เมือง Montreal ประเทศแคนนาดา.. หนาวมากกกก❄️ มาดูการเอาตัวรอดตามแบบฉบับแอร์พี่มิจะเป็นยังไง☺️ น้องๆ …