DOUBLE espresso “ชงเข้ม ให้คุณ ทุกเช้า” วันที่ 10 พ.ค. 64 พบกับ ตัวเลขจ้างงานสหรัฐเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด ทำไมตลาดหุ้นตอบรับเชิงบวก …